Mentalprofilen for Daisy Duck

Forklaring

Aktivitet 1 2 3 4 5
1a

Kontakt

Afviser kontakt, knurrer og/eller bidforsøg Undviger kontakt – kryber og trækker sig Accepterer kontakt
– er helt uengageret

- trækker sig ikke

Tager selvstændig kontakt eller når føreren tager kontakt. Balanceret Påtrængende kontakt

- anledning mangler

-kan evt. hoppe og gø
1b

Håndtering

Vil ikke følge med Følger med et stykke. Evt. i fuld line væk fra TL Følger modvilligt med hele vejen. Følger med uden besvær. Følger villigt med.
1c

Håndtering

Flugtforsøg/kraftig trueadfærd Kraftige unddragelser/trusler Unddrager sig aktivt håndtering. Ingen trueadfærd Lader sig håndtere. Lader sig villigt håndtere.
2a

Leg

Leger ikke. Leger ikke.

Viser interesse

Leger – starter langsomt.

Bliver aktiv

Leger aktivt.

Starter hurtigt.

Leger meget aktivt. Starter hurtigt. Svær at afbryde.
2b

Leg – greb

Griber ikke. Griber ikke straks.

Snuser først på objektet.

Griber forsigtig eller nipper i objektet. Griber med hele munden, tager fat. Griber straks – målbevidst.
2c

Leg – træk – kampleg

Tage ikke fat Holder forsigtigt fast. Slipper og/eller trækker ikke. Holder fast. Trækker en del. Slipper evt. og tager fat igen. Tager straks fat og holder fast. Rusker og trækker til TL slipper. Hugger direkte fat og holder fast. Rusker og trækker til TL slipper. Rusker efter TL slipper
3a

Jagt – fart

Starter ikke. Starter, men afbryder. Fuldfører ikke. Når frem. Starter langsomt. Farten øges under forløbet. Starter og fuldfører med høj fart. Starter med meget høj fart. Løber mere end 2 m forbi.
3b

Jagt – fangst

Overser bevidst. Når ikke frem til byttet. Tager ikke byttet. Snuser ikke til byttet Tager ikke byttet, men snuser til byttet. Tager byttet tøvende. Tager byttet straks. Målbevidst.
4

Aktivitetsniveau

Inaktiv
- Uinteresseret
Opmærksom Står, sidder eller ligger Går rundt. Evt. snuser, spiser græs eller bider i pinde under forløbet. Skifter hurtigt aktivitet, graver, bider i pinde, springer op. Skifter meget hurtigt mellem aktiviteterne. Piber, gør, trækker i linen.
5a

Overraskelse – skræk

Stopper – kort stop. Ingen undvigelser Stopper og dukker sig. Undvigelsesmanøvre (uden at vende sig bort) Flygter højst 5 meter (vender sig bort) Flygter mere end 5 meter.
5b

Overraskelse – trusler/aktivitet

Ingen trueadfærd En eller to trusselshandlinger Mere end to trusselshandlinger eller vedvarende trusler. Mange eller vedvarende trusler med angreb. Kraftig trueadfærd med direkte angreb.
5c

Overraskelse – nysgerrighed

Går frem til dukken, når dukker en lagt ned. Går ikke frem. Går frem til dukken, når føreren taler til dukken. Går frem til dukken, når føreren står ved dukken Går frem til dukken, når føreren er gået halvt frem. Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
5d

Overraskelse – afreaktion

Ingen undvigemanøvre Går i lille bue 1. gang. Ser til siden 2. gang Ingen reaktion 3. gang. Går i bue 1. gang. Går i lille bue 2. gang. Ser til siden 3. gang. Strakt line væk fra dukken 1. gang. Går i bue 2. og 3. gang. Strakt line væk fra dukken mindst to gange.
6a

Lyd – skræk

Stopper – kort stop Ingen undvigelser Stopper og dukker sig. Undvigemanøvre (uden at vende sig bort) Flygter højst 5 meter (vender sig bort) Flygter mere end 5 meter.
6b

Lyd – nysgerrighed

Går frem til pladen, når føreren rører ved pladen.Går ikke frem Går frem til pladen, når føreren taler til pladen. Går frem til pladen, når føreren står ved pladen. Går frem til pladen, når føreren er gået halvt frem. Går frem uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
6c

Lyd – afreaktion

Ingen undvigemanøvre Går i lille bue 1. gang Ser til siden 2. gang Ingen reaktion 3. gang Går i bue 1. gang Går i lille bue 2.gang Ser til siden 3. gang Strakt line væk fra pladen 1. gang Går i bue 2. og 3 gang Strakt line væk fra pladen mindst to gange
7a

Spøgelser – skræk

Viser ingen flugttendenser En eller to flugthandlinger Skifter mellem begyndende flugt og kontrol Flugt eller afbrudt flugt efter momentets første tredjedel. Flygter i linens længde i momentets første tredjedel
7b

Spøgelser – trusler/aggres-sivitet

Ingen trueadfærd En eller to trusselshandlinger i en del eller hele forløbet Mere end to eller vedvarende trusler i en del af forløbet Mange eller vedvarende trusler med angreb efter den halve afstand Kraftig trueadfærd med angreb i hele forløbet.
7c

Spøgelser – afreaktion

Går frem til figuranten, når figuranten er demaskeret. Kommer ikke frem Går frem til figuranten, når fører taler til figuranten Går frem til figuranten, når fører står ved figuranten Går frem til figuranten, når fører er gået halt frem mod figuranten Går rem til figuranten uden hjælp, evt. med lav kropsholdning
8

Skarp lyd

Viser sig ikke berørt. Hurtig kontrol, siden uberørt Reaktionen forsvinder efter de første skud. Afbryder men genoptager tidligere aktivitet. Tilbageværende uro efter flere skud. Kan ikke genoptage tidligere aktivitet. Viser stigende flugttendenser efter hvert skud – både ved aktivitet og passivitet Flugter under aktivitet. Forlader evt. pladsen.